ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ


OBS! Denna sidan är inte färdig arbetad ännu - vi kommer inom snar framtid att avsluta den så du kan köpa kursen! 

NOTE! This page is not finished yet - we will end it soon so you can buy the course!
 


FREJA ENJOY                             
How To Find Your Own Powers!

 

How To Find Your Own Powers! - Drum Journey - Power Animals with FREJA ENJOY
How To Find Your Own Powers! - Drum Journey - Power Animals with FREJA ENJOY
How To Find Your Own Powers!BY WOLFEYE DANCES WITH DOLPHINS


 


In this course you will:

- Find out where to find the time to do your inner work, even if you think it's impossible.
- Take your steps one by one to your own Powers.
- Learn how to your get to your own inner natural rhythm.
- Learn the purpose of your inner knowing - it might not be what you think it is.
- Discover the importance of your emotional intelligence and how to use it in your inner work.
- Map your entire vision and know what will be your goals on your vision board, step by step.
- Use the quick-writing method to write your temporary vision board as you walk your path of power.

Imagine what it would feel like to have your life vision written down as a whole and to see it in front of you. What would that sense of achievement do for you this to have created this life vision for yourself? This can acctually be one of the most enjoyable moments of your entire life. This course will show you step-by-step exactly how to come in to your own powers and to achieve a sense of spiritual control that is boundless, free and happy.


Who should take this course:

- Anyone who doesn't think they have time to do this inner work but want to.
- Creatives who'd like to learn about spiritual powers, enjoyable vision, freedom in beauty, innocent extras, simple happiness etc.
- People who think they can´t do their inner work by them selves and think it seems too daunting or overwhelming.
- Those looking for a new happy life situation or longing to be in love all the time.
- Anyone who has ever said to themselves, "I want the power in life to be mine and inside of myself!".
 

How Does It Work?
Starting today, you will receive a new lesson every 4 days for 48 days (total of 12 lessons). Each lesson is yours to keep and you'll be able to refer back to it whenever you want. And if you miss a lesson or are too busy to get to it that day, each lesson will conveniently remain in your account so you won't have to search for it when you're ready to get back to it.
 


Get Started Now

We are offering this course with the option of selecting how much you want to pay. No matter how much you pay, you'll be getting the same course as everybody else. We simply trust that people are honest and will support the author of the course with whatever they can afford. And if you are not 100% satisfied, we will refund your money.
How much do you want to pay?


€15.00€35.00€50.00  


THIS IS THE TOTAL AMOUNT FOR ALL 12 LESSONS

 


* Actual results may vary. FrejaEnjoy does not dispense medical advice or prescribe the use of any technique as a replacement form of treatment for physical, mental or medical problems by your doctor either directly or indirectly. FrejaEnjoy's intention is to offer a variety of information and tools to help the reader in their quest for spiritual growth, emotional and physical well-being.
© 2019 FrejaEnjoy - All Rights Reserved
No portion of this site can be reprinted without express permission.


 
 

FREJA ENJOY   
Hur Du Hittar Din Egen Kraft!                          

 

Hitta Din Egen Kraft - Trum Resa - Kraft Djur med WolfEye Dances with Dolphins
Hitta Din Egen Kraft - Trum Resa - Kraft Djur med WolfEye Dances with Dolphins


 

Hitta Dina Egna Krafter! MED WOLFEYE DANCES WITH DOLPHINS 

I denna kurs kommer du att:

- Ta reda på var du ska hitta tid att göra ditt inre arbete, även om du tycker att det är omöjligt.
- Ta dina steg en efter en till dina egna styrkor.
- Lär dig hur du kommer till din egen inre naturliga rytm.
- Lär dig syftet med din inre kunskap - det kanske inte är vad du tycker är det.
- Upptäck betydelsen av din känslomässiga intelligens och hur du använder den i ditt inre arbete.
- Kartera hela din vision och veta vad som kommer att vara dina mål på din visionskort, steg för steg.
- Använd snabbskrivningsmetoden för att skriva ditt temporära visionsbräda när du går din strömväg.

Föreställ dig hur det skulle tyckas att din livssyn skrivs ner som helhet och att se den framför dig. Vad skulle den känslan av prestation göra för dig här för att ha skapat denna livsvision för dig själv? Detta kan acctually vara en av de trevligaste ögonblicken i hela ditt liv. Denna kurs kommer att visa dig steg för steg exakt hur man kommer in i dina egna krafter och för att uppnå en känsla av andlig kontroll som är gränslös, fri och glad.


Vem ska ta kursen:

- Den som inte tror att de har tid att göra detta inre arbete men vill.
- Annonser som vill lära sig om andliga krafter, trevlig syn, frihet i skönhet, oskyldiga extras, enkel lycka etc.
- Folk som tror att de inte kan göra sitt inre arbete av sig själv och tycker att det verkar för skrämmande eller överväldigande.
- De söker en ny lycklig livssituation eller längtar efter att vara kär i hela tiden.
- Den som någonsin har sagt till sig själva: "Jag vill att makten i livet ska vara min och inuti mig själv!".


 

Hur fungerar det?
Från och med idag får du en ny lektion var 4: e dag i 48 dagar (totalt 12 lektioner). Varje lektion är din att hålla och du kommer att kunna hänvisa till det när du vill. Och om du saknar en lektion eller är för upptagen för att komma till den dagen kommer varje lektion bekvämt att vara kvar i ditt konto så att du inte behöver söka efter det när du är redo att komma tillbaka till det.


 

Börja nu

Vi erbjuder denna kurs med möjlighet att välja hur mycket du vill betala. Oavsett hur mycket du betalar kommer du att få samma kurs som alla andra. Vi litar bara på att människor är ärliga och kommer att stödja författaren av kursen med vad de än har råd med. Och om du inte är 100% nöjd, kommer vi att återbetala dina pengar.
Hur mycket vill du betala?


€ 15,00 € 35,00 € 50,00


DETTA ÄR DET TOTALA BELOPPET FÖR ALLA 12 LESSONER

 


* Faktiska resultat kan variera. FrejaEnjoy disponerar inte medicinsk rådgivning eller föreskriver användning av någon teknik som en ersättningsform av behandling för fysiska, psykiska eller medicinska problem av din läkare, antingen direkt eller indirekt. FrejaEnjoy har för avsikt att erbjuda en mängd olika information och verktyg för att hjälpa läsaren i deras strävan efter andlig tillväxt, emotionellt och fysiskt välbefinnande.
© 2019 FrejaEnjoy - All Rights Reserved
Ingen del av denna webbplats kan skrivas ut utan uttryckligt tillstånd.