LIVING WITH GRATITUDE! Yes, this is the attitude we all need to have because everything is truly here to help us NOW !
 

By Freja Enjoy

Grounded Collective Unity !

 
~ NOW WE ALL HAVE THIS GREAT G R A T I T U D E - Beloved Light Family – G R A T I T U D E - When we L O O K at Everything Around you with Gratitude – GRATITUDE - we become more Open to Receiving Anything that Helps us, E V E R Y T H I N G, Everywhere Around us is here to Help Now!  ~  Everything is B E A U T I – F U L  around us and if we do not see it then we stop and change our F O C U S - NOW! This is what we do, we Change our own attitude and focus on the B E A U T Y and W I S D O M that exists in all L I F E around us. ~ The E N E R G I E S are so Beautiful in all the Colors of the Rainbow is everyone and we have Access to them now as they G R O W for Every Moment.
 
~ These Wonderful Energies that Flow InTo US NOW have an Increased Amount of  I N T E N S I T Y   Now ~ and We Are Preparing for the A M A Z I N G   F U L L   M O O N we get on Monday 7/8  ~ On top of that the G R E A T  L I O N S  G A T E  2017 the 8/8 ~

~  So Let us All Honor this Truly Sacred Passage of Our Ascension. We Will Embody Our Divine Creator – Being-ness Now  ~ As We Breathe, We Will and We Are The Impeccable Compassionate Way-showers As Things Amplify ~ The External Effects are what they are ~ Look and See the Apparition and Vision within your Heart. Let Every Thought, Word and Activity Align with New Earth ~ Send that Divine Love Light forth to all Creation ~ and BE in Divine Service to Divine Source.
 
~ Now we have an Incredibly POWERFUL week Ahead of us so let`s be Grounded Collectively through Heart Centeredness in our thought, word and deed ~

~ Please join Us for the Global Unity Meditations this SUN-day as preparation for the Lunar Eclipse and Lion’s Gate this week. We amplify the High-Vibe Human-Beings Heart Grid and Crystalline Grid to co-create the highest outcomes for the Primary Ascension timelines.
 
~ Details on the SUN-day Unity Meditations at 8:11am, 11:11am and 5:11pm PT can be found at the link below.
 
Here are our collective focus points for August:
SUN-day August 6: Global Unity Meditations
 Monday August 7: Full Moon (11:12amPT) and Partial Lunar eclipse
 Tuesday August 8: Lion’s Gate peak
 Friday August 11 – SUN-day August 13: Cosmic Trigger
 SUN-day August 13: Global Unity Meditations
 SUN-day August 20: Global Unity Meditations
 August 21: New Moon and Solar Eclipse
 August 25: End of August Gateway, connects to September 21-25 Equinox Gateway
 SUN-day August 27: Global Unity Meditations
 
http://www.sandrawalter.com/pre-eclipse-unity-meditations/
 
In Divine Love, Ligth and Divine Service
Freja Enjoy
ForRunner/Ascension Guide/

https://www.frejaenjoy.com/blog/grounded-collective-unity-37033045

Tacksamhets Meditation Lions Gate 2017
med Freja Enjoy
Meditation i Världsklass

Detta är en Meditation med fokus på att känna och vara tacksam, och samtidigt öka sin egen positiva energi och därmed sin egen hälsa 100%.

Levande Tacksamhets Meditation Lions Gate 2017

Price:
$146
Inc. 25% Tax
SKU:
0088801
Quantity:
Inactive
”Levande Tacksamhets Meditation Lions Gate 2017” Stenungsbaden 8/8, kl:15:00, Meditationen hålls i naturen.
Stenungsund 8/8 och ”Levande Tacksamhets Meditation Lions Gate 2017”. Detta är en Meditation med fokus på att känna och vara tacksam, och samtidigt öka sin egen positiva energi och därmed sin egen hälsa 100%. Meditationen tar 15 minuter och kommer att påverka er själva positivt samtidigt som ni medverkar i den Globala Enhets Fokuseringen på kärleken som finns överallt omkring oss dagligen och denna underbara Ljus- och kärleksöverföring som nu pågår över hela jordklotet. Vi har denna meditation utomhus förstås eftersom jag älskar att vara utomhus och det är god luft vi har nu.  Du anmäler i små grupper på 5 personer, pris per person är 177 SEK, du anmäler 5/anmälan. Jag kan endast ange i USD på min hemsida. Jag är en av de som arbetar för uppgraderingen av människor på Moder Jord, och Moder Jord är också i denna transformation av uppgradering, Moder Jord är som du vet en levande varelse precis som vi är och hon går igenom Ascension Process precis som vi. De inkommande kosmiska energierna som ökat senaste året radikalt är nu intensivare än någonsin, och det är genom våra gemensamma aktioner, meditationer och fokusering på att hålla vårt hjärta centrerat, och våra tankar, ord och handlingar i ljuset och kärleken, vart vi är går, som vi blir ett med de vi är i kärlek och ljus nu här på Jorden. Ni är Välkomna medverka i den Globala kärleks energins ökade goda påverkan på hela mänskligheten nu. Det är nu en ovanligt kraftfull fullmåne vi har Måndag den 7/8 och energierna är super höga och dagen efter Tisdagen den 8/8 är en Lions Gate, en dag då vi kan gradera upp oss själva ytterligare och bli mer medvetna om all kärlek och allt underbart som finns på Moder Jord och därmed så blir vi också mycket mer ansvarstagande människor, LIONS GATE som detta året 2017 är den kraftfullaste vi haft på Jorden. Alla inkommande ljus- och kärleksenergier från Universum är nu extremt starka och påverkar allt liv på Jorden i en positiv bemärkelse.  
Du anmäler dig tillsammans med 4 deltagare i denna meditation, det vill säga ni anmäler er i 5-personer grupper. Anmälan senast Måndag 7/8.  
Välkommen!
Freja Enjoy
Ceremoniledare/ Mediationsledare

Donation

Price:
$20
SKU:
000123XO123
Quantity:
You are welcome to contribute a donation to my work as an ascension guide and all other invisible work I do 24 hours a day and 7 days a week. I thank you in advance. Blessing Freja Enjoy

How you can donate : 20$, 50$, 100$ You can also choose the amount you can give, your gift based on your condition, you choose the size of the amount you donate.

Thank you for considering a donation to FrejaEnjoy.com and my/our, work.

Freja Enjoy and crew at www.FrejaEnjoy.com
Light family of truth and fierce love power